Zaposlenja

…sociologinja…metodologinja…istraživačica

 • 1981-1988, splitske srednje škole, nastavnica Opće sociologije i Sociologije kulture
 • 1988-1993, Sveučilište u Splitu, Centar za socio-religijska istraživanja, analitičarka-istraživačica
 • 1993-2003, Sveučilište u Zadru, Filozofski fakultet – Odsjek za sociologiju, nastava iz predmeta: Metode istraživanja I i II, Sociološki praktikum I i II, Osnovni pojmovi sociologije
 • 2001-2005, Sveučilište u Splitu, Odjel za humanističke znanosti, nastava iz predmeta: Metodologija istraživanja jezika, Kvalitativne i kvantitativne analize jezika
 • 2003-2005, Sveučilište u Zadru, Odjel za sociologiju, nastava iz predmeta: Metode istraživanja I i II, Sociološki praktikum I i II
 • Od 2003-2009, Sveučilište u Zadru, Sveučilište u Splitu: pročelnica Odsjeka za sociologiju, članica sveučilišnoga Senata, prodekanica za znanost
 • Od 2005, Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet – Odsjek za sociologiju, nastava iz temeljnih predmeta: Metodološki pristupi i orijentacije, Sociološke metode, Suvremene metodološke paradigme u sociologiji 1 i 2, Kvalitativna metodologija, Kvalitativne analize u društvenim znanostima, Etički problemi u sociološkim istraživanjima, Kvantitativne analize u društvenim znanostima, Kulturološka istraživanja i metode
 • Od 2005, Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet – Odsjek za sociologiju, nastava iz izbornih predmeta (metodološki modul): Feministička metodologija, Medijska istraživanja i metode, Kulturalne studije, Metodologija istraživanja jezika, Postmoderno istraživanje, Analiza sadržaja
 • Od 2004, Sveučilište u Splitu, nastava iz predmeta (vanjska suradnja): Istraživanja mladih, Sociologija okolice, Socio-urbana istraživanja prostora, Uvod u informacijsko društvo, Poslovna komunikacija
 • Od 2003, Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Zadru, Sveučilište u Splitu i dr., nastava iz predmeta (postdiplomski / doktorski studiji): Metodologija istraživanja javnoga mnijenja, Metodologija istraživanja medija, Metodologija društvenih istraživanja, Metode i analize kulturoloških fenomena, Metode kulturoloških istraživanja, Mješovita metodologija, Istraživačka metodologija, Sociologija pomorstva, Etnometodologija kao istraživačka orijentacija, Kvalitativne i kvantitativne analize etnomuzikoloških istraživanja, Etički problemi u istraživanjima glazbe, Etnografska istraživanja svakodnevnice
  metodologija

NASTAVA na sveučilištima

PREDDIPLOMSKI STUDIJI
 • Metodološki pristupi i orijentacije
 • Sociološke metode
 • Suvremene metodološke paradigme u sociologiji 1
 • Suvremene metodološke paradigme u sociologiji 2
 • Kvalitativna metodologija
 • Sociopedagoška istraživanja glazbe
 • Etnometodologija kao istraživačka orijentacija
 • Kvalitativne analize etnomuzikoloških istraživanja
 • Kvantitativne analize etnomuzikoloških istraživanja
 • Etički problemi u istraživanjima glazbe
 • Etnografska istraživanja svakodnevnice
 • Istraživanja mladih
 • Metodologija istraživanja javnoga mnijenja
 • Kvantitativne i kvalitativne analize jezika
 • Metodologija istraživanja medija
 • Socio-urbana istraživanja prostora
METODOLOŠKI MODUL (IZBORNI)
 • Feministička metodologija
 • Medijska istraživanja i metode
 • Kulturalne studije
 • Metodologija istraživanja jezika
 • Postmoderno istraživanje
 • Analiza sadržaja
DIPLOMSKI STUDIJI
 • Kvalitativne analize u društvenim znanostima
 • Etički problemi u sociološkim istraživanjima
 • Kvantitativne analize u društvenim znanostima
 • Kulturološka istraživanja i metode
 • Sociologija okolice
DOKTORSKI STUDIJI
 • Metodologija društvenih istraživanja
 • Metode  i  analize  kulturoloških  fenomena
 • Mješovita metodologija (Mix Methodology)
 • Sociologija pomorstva
 • Istraživačka metodologija