Dizajn kao životni kontekst

Dizajn kao životni kontekst

January 24, 2013  |  Novosti

U biblioteci Istraživačke studije, kao knjiga br.16, kod splitskoga izdavača Redak d.o.o.,
nedavno je objavljena empirijska studija Dizajn kao životni kontekst autorica sociologinja Anči Leburić i Jasmine Bajić, te arhitektice Ivane Šverko.

Istraživačice su dizajn kao istraživački predmet interaktivno vezivale uz životni kontekst mladih, upravo zato što bi dizajn trebao služiti napretku, boljitku življenja i razvitku svijeta koji mlade okružuje. Dizajn je svakako okvir unutar kojega bi mladi mogli stvarati svoju budućnost. Upravo dizajn pretpostavlja kolektivnu kvalitetu društvenosti, odnosno društvenoga života i ponašanja mladih. Riječ je o društvenim konstrukcijama životne stvarnosti, u kojima dizajn zauzima značajnu ulogu, posredujući u kreiranju životnih stilova, ukusa, komunikacijskih karakteristika, interakcijskih obilježja, mnogih kulturoloških specifičnosti, umjetničkih izraza itd.

Anketno istraživanje realizirano je 2011. godine u Splitu i Zagrebu, koji su veći hrvatski gradovi i sveučilišni centri. Upravo u njima dizajn se fokusira u raznim nastavnim predmetima i na nekoliko visoko-školskih obrazovnih studija. Ispitivani su mladi, njihove percepcije dizajna, u kontekstu turbulentnog društva u kojemu žive.

Memento

Memento

January 24, 2013  |  Novosti

U metodološkoj biblioteci nastavlja se objavljivanje MEMENTA, autorice JASMINE BAJIĆ. Posljednji je tiskan 4. volumen (2011.) Fokus grupe (Focus groups).

Ovaj metodološki podsjetnik pomaže studentima i stručnjacima s područja društvenih znanosti (i šire) u praćenju stručne (sociološke i slične) literature s metodološkim (empirijskim ili istraživačkim) sadržajima.

Nastao je kao rezultat nastavnoga, posebno istraživačkoga rada sa studentima i studenticama Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Splitu, u metodološkom modulu na predmetima čija je nositeljica prof. dr. sc. Anči Leburić (redovita profesorica), koja je ujedno i recenzentica ovoga Mementa.