ŽENE i MEDIJI … tema u emisiji OSVRT na regionalnoj TV Jadran, novinarka i voditeljica ANA KROLO dana 23.12.2015., 21 h

December 24, 2015  |  Novosti

UTORKOM U GALERIJI – FAST FORWARD

December 14, 2015  |  Novosti

PROMOCIJA KATALOGA
Srijeda 16. prosinca 2015. u 20 sati
Galerija umjetnina
Ulica kralja Tomislava 15

U srijedu 16. prosinca 2015. u 20 sati u Galeriji umjetnina bit će predstavljen katalog Utorkom u Galeriji – Fast Forward : Volume IV. Na promociji će sudjelovati voditelji i sudionici projekta, a bit će predstavljeni i rezultati anketa koje su provedene među sudionicima projekta: umjetnicima, kustosima i publikom.

Ove godine projekt je koncepcijski osvježen. Suradničkoj platformi pridružile su se studentice sociologije Filozofskog fakulteta u Splitu. Cilj je bio alatima i metodama sociološke struke evaluirati projekt. Za tu svrhu priređeni su anketni upitnici za sudionike projekta: umjetnike, kustose i publiku. Vrlo zanimljive rezultate i njihovu analizu donosimo u katalogu izložbe. Poseban vid suradnje ostvaren je priključivanjem sociologa uobičajenom tandemu umjetnik-kustos u realizaciji pojedine izložbe. Time je svaka izložba popraćena tekstovima povjesničara umjetnosti i sociologa, što nam pruža rijetku prigodu da usporedimo disciplinarnu razliku u sagledavanju teksta (umjetničkog djela) i konteksta.

Izložbeni program pod nazivom Utorkom u Galeriji – Fast forward pokrenut je 2012. s ciljem poticanja suradnje među najmlađim akterima splitske umjetničke scene. Putem jednodnevnih izložbi javnosti se predstavljaju studenti i studentice završnih godina na Umjetničkoj akademiji u Splitu. Kustoske poslove, pomoć u koncipiranju i realizaciji izložaba preuzimaju studenti i studentice povijesti umjetnosti Filozofskog fakulteta u Splitu. U radu im mentorsku potporu daju njihovi profesori, a Galerija umjetnina im je na raspolaganje stavila prostorne, tehničke i stručne resurse. Studentima srodnih fakulteta pružena je prigoda da na konkretnom poslu surađuju i da se na praktičan način upoznaju s muzejsko-galerijskim radom. Iza naizgled neformalnog okvira Fast Forward-a stoji jasna poruka da je Galerija umjetnina i za današnju umjetničku mladost legitiman i prirodan prostor komunikacije. Bez novih i svježih ideja institucije se pretvaraju u nevažna i nepotrebna mjesta.

Autori koncepta i voditelji projekta
Božo Majstorović, Vedran Perkov

Koordinatorice projekta
Lana Beović, Tina Vukasović

Suradnici na projektu
Filozofski fakultet u Splitu
Ivana Čapeta Rakić
Anči Leburić
Ivana Meštrov
Dalibor Prančević
Umjetnička akademija u Splitu
Blaženka Perica
Viktor Popović

 

POSLJEDNJA IZLOŽBA U OVOM CIKLUSU_u suradnji sa splitskim sociologinjama

October 26, 2015  |  Novosti

U utorak, 27. listopada u 20 sati u Galeriji umjetnina u Splitu (ul kralja Tomislava 15, Split) otvorenjem izložbe Hrvoja Pelicarića završava ovogodišnji ciklus izložbi pod nazivom Utorkom u Galeriji – Fast Forward. Kustosica izložbe i autorica predgovora je studentica povijesti umjetnosti Petra Dajak. Suradnica na izložbi je studentica sociologije na Filozofskom fakultetu u Splitu Teuta Stipišić.

Nova metodološka studija

Nova metodološka studija

October 14, 2015  |  Novosti

Iz Predgovora:

Studija Istraživanja interneta objavljuje se kao četvrta (4.) knjiga u ediciji Metodološke teme, u biblioteci pod nazivom Metodološka biblioteka. Riječ je o još jednom djelu metodološkoga tipa i sadržaja, a koje je rezultat nastavnoga i studentskoga grupnoga rada na istaživačkom modulu diplomskoga studija sociologije u Splitu. Temeljni cilj toga modula zapravo je apsolviranje s različitih aspekata niza bitnih i relativno nerazvijenih analiza/ metoda/pristupa prvenstveno u okvirima niza različitih socioloških subdisciplina, kao i u raznim formatima sociologijskih znanja i na bogatoj lepezi metodoloških vještina sociologa i sociologinja. Stoga bi ovaj rad mogao dijelom nadoknaditi golemu „glad“ za metodološkom literaturom, čija bi sadržajna orijentiranost bila pretežno ili isključivo analitičke naravi. Naime, različite vrste analiza ili istraživačkih vrsta (tipova), koje smo do sada obuhvatili ovom edicijom, vjerojatno će korisno poslužiti svima onima koje načelno metodološka tematika zanima, ali i onima koji se žele dodatno usavršiti u vlastitoj metodološkoj pismenosti, te konačno onima koji su samo znatiželjni da sagledaju što je i kako je moguće i s kojim istraživačkim (analitičkim) alatima istražiti, pa u konačnici adekvatnije razumjeti, objasniti, odnosno adekvatnije spoznati istraživane aspekte društvenoga i društvenosti. Studija se sastoji od šest poglavlja, od kojih svako predstavlja zasebnu istraživačku i logičku cjelinu. Dok je prvo poglavlje teorijskoga sadržaja i naravi, ostalih pet su cjelovite i samostalno (grupno) obavljena istraživanja interneta. Stoga su ova posljednja poglavlja ovako strukturirana: uvodno su prezentirani analitički i metodološki aspekti istraživanja; slijedi teorijsko obrazloženje pristupa i dizajna, nakon kojega se interpretiraju dobijeni empirijski rezultati, pa slijedi popis relevantne i korištene literature, zatim iscrpna ilustracija metodološke arhive, a na kraju svakog poglavlja su tabelirani i grafički prikazani empirijski rezultati koji su prethodno bili interpretirani. Zahvaljujem se svim studentima i studenticama kao vrijednom suatorskom timu (diplomantima iz akademske godine 2010/2011.), bez čije marljivosti i kreativnosti ovu studiju ne bismo uspjeli pripremiti za tisak. U nizu napora, zadataka i stručnih poslova nesebično i entuzijastično je surađivala s nama tadašnja asistentica (danas već doktorica društvenih znanosti) Maja Dadić, kojoj se beskrajno zahvaljujemo i s ponosom ističemo našu suradnju kao dinamičnu, nimalo dosadnu, čak i naročito kreativnu, zapravo uzornu.

Prof. dr. sc. Anči Leburić

DOGAĐANJA UTORKOM U SPLITSKOJ GALERIJI UMJETNINA

September 25, 2015  |  Novosti

U utorak, 29. rujna u 20 sati u Galeriji umjetnina u Splitu otvorenjem izložbe studentice kiparstva na Umjetničkoj akademiji u Splitu, Nine Kamenjarin započinje drugi dio ovogodišnjeg ciklusa izložbi pod nazivom Utorkom u Galeriji – Fast Forward. Kustosica izložbe i autorica predgovora je studentica povijesti umjetnosti Vanda Franičević. Suradnica na izložbi je studentica sociologije na Filozofskom fakultetu u Splitu Antonija Bitunjac. U drugom turnusu od 29. rujna do 27. listopada javnosti će se predstaviti pet mladih umjetnika i povjesničara umjetnosti.

Što će se događati UTORKOM U GALERIJI / FAST FORWARD

Projekt je pokrenut 2012. prema konceptu muzejskog savjetnika Bože Majstorovića i akademskog slikara Vedrana Perkova. Riječ je o svojevrsnoj suradničkoj platformi osmišljenoj s ciljem poticanja suradnje među najmlađim akterima splitske umjetničke scene. Putem izložaba javnosti se predstavljaju studenti Umjetničke akademije u Splitu, dok kustoske poslove, pomoć u koncipiranju i realizaciji izložaba preuzimaju studenti povijesti umjetnosti Filozofskog fakulteta u Splitu. U radu imaju mentorsku potporu svojih profesora, a Galerija umjetnina im na raspolaganje stavlja prostorne, tehničke i stručne resurse. Tijekom protekle tri godine svoje je radove izložilo trideset mladih umjetnika, a u kustoskom poslu se okušalo isto toliko mladih povjesničara umjetnosti. Tiskana su i tri zajednička kataloga.

Ove godine projektu su se pridružili studenti Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Splitu pod mentorstvom prof. Anči Leburić. Oni će alatima i metodama sociološke struke evaluirati projekt. Za tu svrhu priređeni su anketni upitnici za sudionike projekta: umjetnike, kustose i publiku. Pored anketiranja i analiziranja dobivenih podataka budući će sociolozi sudjelovati u javnim diskusijama koje će se organizirati na kraju ljetnog i jesenskog ciklusa. Poseban vid suradnje planiran je kroz priključivanje sociologa uobičajenom tandemu umjetnik – kustos u realizaciji pojedine izložbe.

Posljednja izložba u ljetnom ciklusu!

June 29, 2015  |  Novosti

UTORKOM U GALERIJI – FAST FORWARD
Darko Škrobonja MIRO

Utorak, 30. lipnja 2015. u 20 sati

Galerija umjetnina, Ulica kralja Tomislava 15, Split

U utorak, 30. lipnja u 20 sati u Galeriji umjetnina u Splitu otvorenjem izložbe studenta medijske umjetnosti Darka Škrobonje završava ovogodišnji ljetni ciklus izložbi pod nazivom Utorkom u Galeriji – Fast Forward. Kustosica izložbe i autorica predgovora je apsolventica diplomskog studija hrvatskog jezika i književnosti i povijesti umjetnosti Ivana Vukušić. Suradnica na izložbi je studentica prve godine diplomskog studija sociologije na Filozofskom fakultetu u Splitu Christy Koor.

O mobbingu i onima koji ga sprovode

June 20, 2015  |  Novosti

Pročitajte ovdje

Izložba u Galeriji umjetnina utorkom

June 20, 2015  |  Novosti

UTORKOM U GALERIJI – FAST FORWARD
Darja Ikica

Utorak, 23. lipnja 2015. u 20 sati

Galerija umjetnina, Ulica kralja Tomislava 15, Split

U utorak, 23. lipnja u 20 sati u Galeriji umjetnina u Splitu otvorenjem izložbe Darje Ikice, studentice slikarstva na Umjetničkoj akademiji u Splitu, nastavlja se ovogodišnji ciklus izložbi pod nazivom Utorkom u Galeriji – Fast Forward. Kustosica izložbe i autorica predgovora je studentica prve godine diplomskog studija povijesti umjetnosti i anglistike na Filozofskom fakultetu u Splitu Dora Derado. Ove godine projektu su se pridružili studenti Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Splitu. Suradnica na izložbi je studentica druge godine preddiplomskog studija sociologije na Filozofskom fakultetu u Splitu Danijela Jonjić.

NOVA STUDENTSKA IZLOŽBA u splitskoj GALERIJI UMJETNINA

June 15, 2015  |  Novosti

UTORKOM U GALERIJI – FAST FORWARD
Zela Luša Sila teže

Utorak, 16. lipnja 2015. u 20 sati

Galerija umjetnina, Ulica kralja Tomislava 15, Split

U utorak, 16. lipnja u 20 sati u Galeriji umjetnina u Splitu otvorenjem izložbe studentice animacije Zele Luša nastavlja se ovogodišnji ciklus izložbi pod nazivom Utorkom u Galeriji – Fast Forward. Kustosica izložbe i autorica predgovora je studentica treće godine preddiplomskog studija povijesti umjetnosti i povijesti Dora Barbarić. Ove godine projektu su se pridružili studenti Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Splitu. Suradnica na izložbi je studentica druge godine preddiplomskog studija sociologije na Filozofskom fakultetu u Splitu Kristina Perišić.

NAJAVA DOGAĐANJA UTORKOM_dođite u splitsku GALERIJU UMJETNINA oko 20h!

June 8, 2015  |  Novosti

UTORKOM U GALERIJI – FAST FORWARD
Denis Vitaljić Triple
Utorak, 9. lipnja 2015. u 20 sati
Galerija umjetnina, Ulica kralja Tomislava 15, Split

U utorak, 9. lipnja u 20 sati u Galeriji umjetnina u Splitu otvorenjem izložbe studenta kiparstva Denisa Vitaljića započinje ovogodišnji ciklus izložbi pod nazivom Utorkom u Galeriji – Fast Forward. Kustosica izložbe i autorica predgovora je apsolventica povijesti umjetnosti Ines Eterović. I ove godine planirano je deset izložaba. U prvom turnusu od 9. lipnja do 7. srpnja javnosti će se predstaviti pet mladih umjetnika i povjesničara umjetnosti: Denis Vitaljić i Ines Eterović, Zela Luša i Dora Barbarić (16. lipnja), Darja Ikica i Dora Derado (23. lipnja), Hrvoje Pelicarić i Petra Dajak (30. lipnja), Darko Škrobonja i Ivana Vukušić (7. srpnja).
Projekt je pokrenut 2012. prema konceptu muzejskog savjetnika Bože Majstorovića i akademskog slikara Vedrana Perkova. Riječ je o svojevrsnoj suradničkoj platformi osmišljenoj s ciljem poticanja suradnje među najmlađim akterima splitske umjetničke scene. Putem izložaba javnosti se predstavljaju studenti Umjetničke akademije u Splitu, dok kustoske poslove, pomoć u koncipiranju i realizaciji izložaba preuzimaju studenti povijesti umjetnosti Filozofskog fakulteta u Splitu. U radu imaju mentorsku potporu svojih profesora, a Galerija umjetnina im na raspolaganje stavlja prostorne, tehničke i stručne resurse. Ukratko, studentima srodnih fakulteta pružena je prigoda da na konkretnom poslu neposredno surađuju i da se na praktičan način upoznaju s muzejsko-galerijskim radom. Zahvaljujući projektu Utorkom u Galeriji – Fast Forward zaživjela je neformalna, ali učinkovita međuinstitucionalna suradnja. Program je, naime, realiziran u suradnji s kolegama s Umjetničke akademije u Splitu i Odsjeka za povijest umjetnosti splitskog Filozofskog fakulteta. Tijekom protekle tri godine svoje je radove izložilo trideset mladih umjetnika, a u kustoskom poslu se okušalo isto toliko mladih povjesničara umjetnosti. Tiskana su i tri zajednička kataloga.
Ove godine projektu su se pridružili studenti Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Splitu pod mentorstvom prof. Anči Leburić. Oni će alatima i metodama sociološke struke evaluirati projekt. Za tu svrhu priređeni su anketni upitnici za sudionike projekta: umjetnike, kustose i publiku. Pored anketiranja i analiziranja dobivenih podataka budući će sociolozi sudjelovati u javnim diskusijama koje će se organizirati na kraju ljetnog i jesenskog ciklusa. Poseban vid suradnje planiran je kroz priključivanje sociologa uobičajenom tandemu umjetnik – kustos u realizaciji pojedine izložbe. Riječ je o studenticama sociologije: Gorani Bulović, Kristini Perišić, Danijeli Jonjić, Teuti Stipišić i Christy Koor

„Jedan od imperativa kroz povijest likovne umjetnosti je prevođenje prirode na jezik umjetnosti.“
(Alem Korkut)
Od nastanka razvijala se čovjekova potreba da shvati prostor u kojem se nalazi. Samim time prostor je postao odraz njegove svijesti o vlastitom postojanju. Kako je promatrao svijet oko sebe, rodila se i potreba da prirodu prevede na likovni jezik. Na tom tragu nastala je ideja za rad „Triple“, ujedno i prvu samostalnu izložbu umjetnika Denisa Vitaljića.Promatrajući planine sa svog balkona, umjetnik je došao do ideje za formu svog rada – piramide. Kao arhitektonski realizirana forma uvrštena je u čuda staroga svijeta. I dok su u egipatskoj kulturi piramide bile posljednja počivališta faraona, u srednjeameričkoj kulturi predstavljale su vjerska središta. Te monumentalne, matematički i geometrijski precizne građevine, i dan danas predmet su fascinacije mnogih.
U svom radu Denis oblikovanje shvaća uvjetno, budući da definirana forma nije cilj kojem teži u konačnici. Više ga zanima njena fragilnost, odnosno koncept koji samo predstavlja formu. Tako, u konstrukciji svoje piramide, teške materijale zamjenjuje prozračnijim i lakšim, poput konopca ili platna. U potpuno bijeli prostor kao kontrast postavlja tri dominantna crna geometrijska tijela, koja su tehnikom i veličinom (90 x 90 x 90 cm) jednako realizirana. U temeljima svakog geometrijskog tijela četiri su teške olovne polukugle, dok se peta nalazi na suprotnoj strani izložbenog prostora i predstavlja točku prema kojoj tijelo gravitira. Na spomenutu petu polukuglu pričvršćen je crni konopac koji se na udicu spaja s vrhom geometrijskog tijela i na taj način održava njegovu formu. Dakle, tijela su realizirana u svakoj od tri dimenzije. Jedno gravitira visinskoj, drugo dužinskoj, a treće širinskoj dimenziji izložbenog prostora. Umjetnik je želio postići dojam gravitacijskog okretanja, odnosno okretanja točke gravitiranja, jer kako kaže Albert Einstein – „gravitacija je posljedica zakrivljenosti prostora“. Kretanje se može potpuno objasniti u samo tri osnovne dimenzije, a čin našeg prolaska kroz izložbeni prostor radu daje i četvrtu, prostorno-vremensku dimenziju, odnosno vrlo jako iskustvo trenutka. (Ines Eterović)

Instalacijom “Tripl”e, umjetnik Denis Vitaljić, kontekstualizira sebe kao pojedinca u stvarnom svijetu. Korištenjem isključivo (ne)boja – crne, bijele i srebrene – naspram bijeloga zida koji okružuje instalaciju, Vitaljić postiže željenu kontrastnost, koja nas intrigira, začuđuje i tjera na razmišljanje.
Upravo namjera da istakne kontraste u bojama, oblicima i smještaju objekata umjetniku je omogućila realno prezentiranje svoje neraskidive povezanosti s prostorom. U istoj situaciji nalazi se i publika koja instalaciju promatra, tjelesno doživljava i sebi pojašnjava.
Kreirajući instalaciju, koja je zapravo samo vanjština, odnosno obris njegove vizije, autor publici poručuje kako uvijek u životu postoji mogućnost izbora. Osobni izbor određuje i način kako ćemo doživjeti konkretan umjetnički rad. Stupajući u interakcije sa umjetnikom i interpretirajući instalaciju, publika aktivno sudjeluje u oblikovanju realnog prostora. Pri tome se događaju višestruke interakcije između umjetnika, njegove instalacije, publike i prostora. Prostor kao posljednja karika ima ključnu ulogu. On je interakcijski i komunikacijski okvir za zajedničku artikulaciju prostora u kojemu umjetnik i publika istovremeno egzistiraju. Upravo je interakcija ključni aspekt rada, dok instalacija sama po sebi indirektno posreduje u svim tim procesima. Moguće je zaključiti kako prostor, iako objektivizirana fizička datost, predstavlja nešto što kontekstualizira odnos umjetnika prema svijetu, ali i odnos publike prema umjetnosti u tom svijetu. Vitaljić kao umjetnik niti želi, niti može biti usamljenik. On provocira komunikaciju i traži interakciju koju posebno nastoji ostvariti s publikom.(Gorana Bulović)

Denis Vitaljić (1990., Vis)
Završio je Školu likovnih umjetnosti u Splitu, smjer industrijski dizajn. Trenutno je student prve godine diplomskog studija kiparstva u klasi prof. Lorena Živkovića Kuljiša na Umjetničkoj akademiji u Splitu. Sudjelovao je na nekoliko skupnih izložba.

Ines Eterović (1990., Supetar)
Završila je Opću gimnaziju u Bolu na Braču. Trenutno je apsolventica diplomskog studija hrvatskog jezika i književnosti i povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Splitu. Pisala je tekstove povodom više izložbi.

Gorana Bulović (1992., Split)
Završila je Opću gimnaziju “Marko Marulić” u Splitu. Stekla je naziv prvostupnice sociologije. Trenutno je studentica prve godine diplomskog studija sociologije na Filozofskom fakultetu u Splitu.

UTORKOM U GALERIJI / FAST FORWARD

AUTORI KONCEPTA I VODITELJI PROJEKTA
Božo Majstorović
Vedran Perkov

KOORDINATORICE PROJETKA
Lana Beović
Tina Vukasović

SURADNICI NA PROJEKTU
Filozofski fakultet u Splitu
Ivana Čapeta Rakić
Anči Leburić
Ivana Meštrov
Dalibor Prančević
Andrea Vladislavić Šetka

Umjetnička akademija u Splitu
Blaženka Perica
Viktor Popović