POZIVNICA za promociju

POZIVNICA za promociju

November 6, 2019  |  Novosti

Razgovor s novinarkom Nacionala (9.04.2019)

May 14, 2019  |  Novosti

Novinarka Tamara Borić vodila je zanimljiv razgovor na temu MODE i MODNOGA DIZAJNA

hrvatski modni dizajn
tekstilna industrija
modna industrija
modni dizajn

NOVA empirijska studija #SELFIE GENERACIJA: SOCIOLOŠKI POGLED KROZ PREDNJU KAMERU

NOVA empirijska studija #SELFIE GENERACIJA: SOCIOLOŠKI POGLED KROZ PREDNJU KAMERU

May 11, 2019  |  Novosti

Prof.dr.sc. Anči Leburić, Krunoslav Malenica i dr. suautorice objavili su novu empirijsku studiju kao dvadesetu knjigu u okviru biblioteke Istraživačke studije, utemeljene pod okriljem splitskog izdavača i tiskara Redak. Sve analize i istraživački zadaci čiji se rezultati prezentiraju u ovoj knjizi, realizirani su tijekom akademske godine 2017./2018.
Predmetno se projekt fokusirao na jedan od suvremenijih i relativno neistraživanih društvenih fenomena – na selfie, koji se intenzivnije u posljednjem desetljeću afirmira u svakodnevnim medijskim prostorima. Presudni kriterij prilikom odabira teme bila je aktualnost proučavanog fenomena, te njegova nedostatna empirijska spoznaja o relevantnim značenjima fenomena, njegovim učincima, postignućima i sl. Kako je riječ o vječno zanimljivim temama unutar medijskih, kulturoloških ili socioloških vrsta istraživanja, konkretnije su se autori orijentirali na profiliranje generacijskoga značenja vezanog uz selfieje.

Područje istraživanoga fenomena je multidimenzionalno, pa ga je moguće istraživati uglavnom multidisciplinarnim pristupom. Svoja razmatranja autor/-ice su smjestili unutar nekoliko socioloških grana ili posebnih sociologija (sociologije mladih, sociologije generacija, sociologije kulture, sociologije medija, te socijalne psihologije). Ovako kompleksan fenomen nije bilo moguće objasniti samo sociološkim pristupima i paradigmama, pa rad u određenim dijelovima zalazi u područja filozofije, psihologije, antropologije, informacijsko-komunikacijskih znanosti, te umjetnosti (prvenstveno fotografije) i drugih društvenih ili humanističkih područja. Kao jedan od ciljeva rada nameće se nadilaženje klasične sociološke mikro-makro podjele, pa se kao jedan od ključnih metodoloških kriterija nameće komplementarnost kvalitativnih i kvantitativnih pristupa, metoda i analiza, kao i mikro i makro perspektiva i razumijevanja fenomena.

Koncept selfie generacije zapravo je hipotetski konstrukt. Dakle, riječ je o dosad (barem u teoriji i literaturi) nerazvijanom konceptu, kojega se ovim istraživanjem nastoji empirijski artikulirati i afirmirati. Premda je selfie danas sveprisutan i iznimno popularan, obuhvatnih socioloških istraživanja koja se bave fenomenom selfieja nije bilo na području Republike Hrvatske, kao ni u cijeloj regiji. Razlog tomu svakako treba tražiti u njegovom ne tako davnom pojavljivanju. Riječ je o novom društvenom fenomenu koji je na globalnu scenu došao tek prije 5-6 godina, stoga ne čudi neznatan broj radova i analiza selfie fenomena.

Razgovor s novinarom Slobodne Dalmacije

April 9, 2019  |  Novosti

Novinar Saša LJUBIČIĆ vodio s prof. Leburić intrigantan razgovor na temu NASILJA i sveopće eskalacije MRŽNJE u društvu (objavljen tekst u prilogu “Spektar” u Slobodnoj Dalmaciji 9.03.2019.)

NOVA KNJIGA o #SELFIE GENERACIJI MLADIH

April 9, 2019  |  Novosti

Novinar Saša LJUBIČIĆ vodio s nama zanimljiv razgovor (objavljen u prilogu “Spektar” u Slobodnoj Dalmaciji 23.02.2019.)

MLADI KOD RODITELJA

July 9, 2018  |  Novosti

Procitajte vise OVDJE

Nova metodološka studija: VIZUALNA ANALIZA

May 28, 2018  |  Novosti

Objavljena je šesta knjiga VIZUALNA ANALIZA: VIZUALNI KONCEPTI U SOCIOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA u Metodološkoj biblioteci, u ediciji Metodološke teme kod splitskog izdavača i tiskara Redak d.o.o, čiji su autori/-ce Leburić, A.; Roglić, T.; Đirlić J.; Ostojić, M.; Šarić, J.; Erdelez, M.; Lipanović, Lj.; Marasović, A.; Žmire, A.; Čerenić, V.; Čutura, P.; Poljak, A.; Sule, I.; Horvatić, M.; Masle, M. i Stipetić V.

Riječ je o metodološkoj studiji s empirijskim primjerima realiziranih vizualnih analiza, pod mentorstvom prof. dr. sc. Anči Leburić. Uočljiva je analitička atraktivnost u odabi­rima istraživačkih predmeta konkretnih analiza, pa su se u ovoj studiji istraživački predmeti locirali u okvirima raspravljanja i istraživanja urbanih, kulturoloških, potro­šačkih i identitetskih tema, odnosno socioloških područja.

Moguće je ovu studiju tretirati i kao doprinos razvitku vizualne sociologije kao zasebne sociološke discipline, ali istov­remeno i kao impuls oblikovanju vizualne metodologije, kao posebne metodološke discipline u okvirima kvalitativne para­digme.

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA u Splitu

May 28, 2018  |  Novosti

OBRANE DOKTORATA NA UMAS-u u Splitu

September 13, 2017  |  Novosti

Umjetnička akademija u Splitu ima čast i zadovoljstvo najaviti te Vas pozvati na obranu doktorskih disertacija na poslijediplomskom sveučilišnom studiju Etnomuzikologije.

Obrane će se održati dana 15. rujna 2017. u prostorima Glazbenog odjela, Umjetničke akademije na Visokoj, Vrančićeva 19, prema rasporedu:

Pristupnica: Lidija Vladić Mandarić

Naslov teme: “Etnomuzikolog Nikola Buble (1950.-2015.)”

Mentorica: dr.sc. Anči Leburić, red.prof. u trajnom zvanju

Vrijeme obrane: 11 sati

Pristupnik: Dražen Jelavić

Naslov teme: “Postojeće stanje i strategija očuvanja i razvitka glazbenog kulturno-umjetničkog amaterizma u Republici Hrvatskoj”

Mentorica: dr.sc. Anči Leburić, red.prof. u trajnom zvanju

Vrijeme obrane: 12.30 sati

Doktorske disertacije bit će dostupne svim zainteresiranim od 31. kolovoza 2017. u prostorima knjižnice Umjetničke akademije na Visokoj, Vrančićeva 17.

MEDIJSKE SLIKE ŽENE - razgovor na TV Jadran Split

MEDIJSKE SLIKE ŽENE – razgovor na TV Jadran Split

July 4, 2017  |  Novosti

Tema: o ženama, njihovoj medijskoj i drugim ulogama u suvremenom (hrvatskom) društvu…. sugovornica: ANA KROLO, novinarka, TV Jadran Split _ emisija Osvrt 21.06.2017.