Obrazovanje

 • osnovna škola “Šime Krstulović” u Splitu
 • niža glazbena škola “Josip Hatze” u Splitu (smjer: violina, u klasi prof. Pintarić Mila)
 • klasična gimnazija “Natko Nodilo” u Splitu
 • srednja glazbena škola “Josip Hatze” u Splitu (smjer: violina, u klasi prof. Pintarić Mila)
 • studij sociologije (metodološko usmjerenje), na Filozofskom fakultetu u Zagrebu-stekla visoku stručnu spremu 1981.
 • postdiplomski studij sociologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu-obranjen magistarski rad u znanstvenom području metodologije 1990. – stekla naziv magistra društveno-humanističkih znanosti iz područja sociologije
 • upisana u državni registar istrazivača od 1990. godine (MB 159760)
 • obranjena doktorska disertacija 1998., na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (Odsjek za sociologiju)-stekla akademski stupanj doktora društvenih znanosti, u znanstvenom polju sociologije
ZVANJA (znanstveno-nastavna)
 • Izabrana 2000. u znanstveno-nastavno zvanje docentice za znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologije, grana metodologija
 • Izabrana 2004. u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice za znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologije, grana metodologija
 • Izabrana 2008. u znanstveno-nastavno zvanje redovne profesorice za znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologije, grana metodologija
 • Izabrana 2014. u znanstveno-nastavno zvanje redovne profesorice u trajnom zvanju za znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologije, grana metodologija