OBRANE DOKTORATA NA UMAS-u u Splitu

September 13, 2017  |  Novosti

Umjetnička akademija u Splitu ima čast i zadovoljstvo najaviti te Vas pozvati na obranu doktorskih disertacija na poslijediplomskom sveučilišnom studiju Etnomuzikologije.

Obrane će se održati dana 15. rujna 2017. u prostorima Glazbenog odjela, Umjetničke akademije na Visokoj, Vrančićeva 19, prema rasporedu:

Pristupnica: Lidija Vladić Mandarić

Naslov teme: “Etnomuzikolog Nikola Buble (1950.-2015.)”

Mentorica: dr.sc. Anči Leburić, red.prof. u trajnom zvanju

Vrijeme obrane: 11 sati

Pristupnik: Dražen Jelavić

Naslov teme: “Postojeće stanje i strategija očuvanja i razvitka glazbenog kulturno-umjetničkog amaterizma u Republici Hrvatskoj”

Mentorica: dr.sc. Anči Leburić, red.prof. u trajnom zvanju

Vrijeme obrane: 12.30 sati

Doktorske disertacije bit će dostupne svim zainteresiranim od 31. kolovoza 2017. u prostorima knjižnice Umjetničke akademije na Visokoj, Vrančićeva 17.