Objavljena nova znanstvena monografija u ediciji Istraživačke studije

January 27, 2015  |  Novosti

Krajem 2014. godine objavljena je studija pod naslovom Medijska konstrukcija stvarnosti: sociološko istraživanje čije su autorice Anči Leburić i Maja Quien, kao knjiga br. 19 u biblioteci Istraživačke studije. U radu se istražuju neki medijski utjecaji kao naročito kompleksne društvene pojave, i to na različitim mikro razinama života ispitanoga stanovništva. Provedeno anketno istraživanje stanovnika Splita (N= 1066) fokusiralo se u svom istraživačkom dizajnu na procese informiranja, na medijske uređivačke politike i na javno mnijenje kao poseban i specifičan društveni fenomen. Među istraživačkim rezultatima primjetno je relativno nezadovoljstvo sa objektivnošću medijskih djelatnika, kao i sa generalnim uređivačkim politikama u medijima. Uočene su značajne mogućnosti medijskih utjecaja u procesima konstrukcije stvarnosti ispitanih, budući se korišteni mediji percipiraju kao bitni izvori informiranja pojedinaca, ali i formiranja (i modeliranja) javnoga mnijenja.

Iz uvoda:

Bavljenje medijima danas nesumnjivo je relevantan istraživački posao, zanimljiv, intrigantan, vječno aktualan, često provokativan, nedvojbeno zahtjevan, metodološki kompleksan i dr. Uostalom, mediji su vjerojatno najjači instrument konstrukcije i oblikovanja stvarnosti, kao i različitih vrsta identiteta, ali i posrednici prijenosa vrijednosti. Uz sve to, mediji su također i ključni medijator u sukobima i raznim suprotstavljanjima različitih društvenih grupa, kao i političkih ideologija, ideja i spoznaja… medijska istraživanja, metode i primijenjene metodologije još uvijek su na marginama znanstvenoga promišljanja oblikovanja društvene stvarnosti. Kompetencije medijskih istraživača tako su još uvijek nekodificirane i nestandardizirane u svojoj cjelovitosti, pa je i literatura u ovom području relativno siromašna ili nepostojeća. Stoga će ovaj naš rad, nadamo se, doprinositi poboljšanju i obogaćivanju navedenih procesa čije smo nedostatke uočavali, razumijevali i nastojali ukloniti istraživačkim prodorima u empiriju koju mediji konstruiraju.

prof.dr.sc. Anči Leburić, urednica i suautorica (Sveučilište u Splitu)

Iz recenzija:

Djelo će svakako doprinijeti razvoju sociologije medija. Preporuke bi bile da se ovakva djela objavljuju u nizu posebnih sociologija. Zanimljivo je kako se konceptu svakodnevnog života pristupa sa pozicije medijskih utjecaja. Posebice smatram važnim podatak do kojeg autorice dolaze, a to je da su “…komercijalizacija, erotizacija i pornografizacija medijskih sadržaja i formi i to popularnih društvenih mreža poput Facebook-a ili Twittera-a” promijenile interakcijske i komunikacijske navike korisnika. Obzirom da je medijska konstrukcija stvarnosti nesumnjivo nezaustavljivi društveni proces, javlja se potreba za kodifikacijom i standardizacijom kompetencija medijskih istraživača, a čemu ova studija otvara put.

dr. sc. Maja Dadić (Sveučilište u Zagrebu)

Iako se prosječnom čitatelju može pričiniti kako je ova tematika dovoljno istraživana, međutim fokus na lokalni medijski karakter čini ovo djelo originalnim obzirom da utjecaj medija ovisi o društvenom kontekstu. Mediji u Hrvatskoj uvelike preuzimaju uloge temeljnih društvenih institucija u formiranju stavova i prenošenju vrijednosti. Time se ukazuje na potrebe medijske pedagogije i podizanje razine medijske pismenosti… Posebno kao zanimljivu izdvajam analizu utjecaja medija na identitete i percepcije izgleda kod pojedinaca, te ulogu medija u oblikovanju društvenih stereotipa prosječne žene i muškarca u Hrvatskoj. Navedeno rasvjetljuje hrvatski kulturni kontekst, te dovodi do jasnih spoznaja o efektima medija koji su višestruki, kompleksni i dinamični.

dr. sc. Ana Mulović (Sveučilište Sjever)