Objavljena nova znanstvena monografija u ediciji Istraživačke studije splitskog izdavača Redak

July 3, 2014  |  Novosti

U biblioteci Istraživačke studije, kao knjiga br.18, splitskog izdavača Redak, objavljena je sociološka empirijska studija pod naslovom POSEBNOSTI ŽIVOTA NA OTOCIMA, čije su autorice Anči Leburić, Duška Simidžija i Tina Dragojević.

Iz recenzija:

Specifičnosti demografskoga, gospodarskoga i društvenoga razvoja otoka spadaju među važnije probleme koji opterećuju suvremeni razvoj Hrvatske. U iznalaženju prijedloga za rješavanje jednoga ili više problema prvo je potrebno dobro upoznati suvremene razvojne trendove na otocima kao i posebnosti života na njima. Stoga ovaj rad ima dodatnu težinu i praktično značenje za znanstvenike koji se bave otočnom problematikom, kao i za predlagatelje razvojnih studija u budućnosti.

prof. dr. sc. Nikola Glamuzina (Sveučilište u Splitu)

Geografske, prirodne, povijesne, gospodarske i društvene posebnosti hrvatskih otoka čine ih specifičnim fenomenima izuzetno značajnima u suvremenom razvoju Hrvatske. Naime, iako se razvoj otoka usko vezuje uz strategije razvoja turizma, za njihov opstanak i budućnost nužno je poticati revitalizaciju otočkog života i u onim aspektima koji nisu nužno vezani uz turizam. Stoga i ovo djelo otvara diskusiju o potrebi podizanja kvalitete otočkog života, posebice života mladih na otocima. Ono nudi ne samo generalnu sliku stanja na otocima, već i praktično znanje i smjernice za neke sadašnje i buduće razvojne studije.

doc. dr. sc. Zorana Šuljug Vučica (Sveučilište u Splitu)


Leave a Reply