Nova sociološka studija

February 22, 2013  |  Novosti

Novo izdanje splitskih sociologinja Anči Leburić, Sanje Čokolić i Marine Žaja objavljeno je u biblioteci Istraživačke studije, kao knjiga br.17, izdavača Redak, pod naslovom INVALIDNOST TOLERANCIJE .

Iz recenzija:

… pristup invalidnosti u ovom radu bitno nadilazi uobičajene pristupe drugih znanstvenih disciplina.Ovaj rad jasno dokazuje potrebu da se sociologija ravnopravno uključi u raspravu o statusu invalida, pokazujući da je bolest odnosno svaki oblik invalidnosti inherentno društveni fenomen, pa ga kao takvog treba i tretirati…autorice koriste nekoliko istraživačkih strategija odnosno analitičkih procedura koje su dobro ukomponirane i jedna drugu podupiru: case study, model igara, dubinski intervju… Umjesto vrijednosno-neutralne pozicije, to jest pukog otkrića i taksativnog navođenja objektivnih činjenica, kojoj imperativno teži suvremena znanost, autorice u svom istraživanju neumoljivo tragaju za načinima kojima će se ta ista stvarnost i mijenjati kako bi bila po mjeri baš svakog čovjeka, invalidne osobe posebno. Drugim riječima, autorice spadaju među one rijetke koji danas uvažavaju Aristotelovo upozorenje da znanost ne može biti tek „anonimno utjelovljenje istina“ već da znanost, prije svega, znači „ljudsko držanje“… Znanost koja samo opisuje, ali nema težnju mijenjati društvo nabolje, zapravo je invalidna znanost… ta ideja predstavlja i njihov temeljni istraživački credo… Ovaj rad, dakle, spada u red onih, a takvih je sve manje, koje kolokvijalno nazivamo društveno angažiranima… Do kakve su ocjene autorice došle, rječito govori sam naslov rada… koji ne sadrži samo konstataciju već i osudu zbog čega je on svojevrsno otvoreno pismo društvu da je, prije svega, samo invalidno u svom odnosu spram invalidnih osoba. Po odjeku kojeg ovaj rad ima, mogli bismo ga, bez pretjerivanja, usporediti s E. Zolinim J’accuse.

Prof. dr. sc. Živka Juričić (Sveučilište u Zagrebu)

…Vrijednost rukopisa, uz samo empirijsko istraživanje jest i u temeljitoj i kvalitetnoj teorijskoj konceptualizaciji i jasnom prikazu relevantnih autora i njihovih teza… Značajan doprinos ovog istraživanja jest i u izvorno kreiranim operacionaliziranim indikatorima i varijablama istraživačkog instrumentarija, koji su u potpunosti prilagođeni specifičnom socio-historijskom kontekstu hrvatskog društva. Studija slučaja… omogućila je višestruku istraživačku strategiju, slobodu i otvorenost pristupa i interpretacija… S obzirom na opseg i temeljitost korištenja navedene literature, navedeni priloženi popis može poslužiti kao temelj za izradu bibliografije domaćih radova u području sociologije predmetnoj temi… ovaj znanstveno istraživački rad uspijeva u zavidnoj mjeri uskladiti znanstvenu objektivnost i nužnu angažiranost uvida u problem o kojem se često proizvoljno i neutemeljeno stvara neobjektivna slika za različite parcijalne i dnevno političke potrebe…Tekst je vrlo pregledan i sustavan, a poglavlja čine kohezivne cjeline s jasnim sadržajem. Rezultati su kvalitetno interpretirani, a zaključak je primjerena sinteza teorijskog i empirijskog dijela… Ovaj rad predstavlja stvaran originalan doprinos, ne samo sociološkim već ukupnim naporima društvene znanosti da sintetizira objektivan i neovisan pristup s potrebom da se na njezinom doprinosu kreiraju društveno korisne i humano provedive strategije rješavanja istinskih društvenih problema. Zbog svog značaja, relevantnosti i aktualnosti ovaj bi rad trebao imati financijsku potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, kako bi kroz adekvatnu promociju i distribuciju, te eventualni prijevod stiglo do što je moguće šire javnosti i izvan hrvatskih granica.

Prof. dr. sc. Renato Matić (Sveučilište u Zagrebu)


Leave a Reply