istraživački projekti

Istraživački projekti

Istraživački projekti su empirijska istraživanja koje se bave istraživanjima naročito aktualnih društvenih fenomena. Istraživački projekti sadržavaju interpretacije u kojima se tumače, objašnjavaju i razumijevaju istraživani fenomeni.

Istraživački projekti – područja istraživanja

Ovi istraživački projekti orijentiraju se prema nizu posebnih sociologija. To su istraživački projekti koji ispituju predmete znanstvenih disciplina kao što su: metodologija društvenih istraživanja, sociologija mladih, medija, religije, urbana sociologija, sociolingvistika, sociologija politike, slobodnog vremena, zabave, roda, žena, grada, jezika, poduzetništva, okoliša, obrazovanja, djece, kulture, dizajna itd…

Istraživački projekti – vrste istraživanja

Kao vrste ovi istraživački projekti afirmiraju metodološka, empirijska, javno-mnijenjska, tržišna i dr. istraživanja. Ti istraživački projekti omogućuju prikupljanje brojnih empirijskih podataka, koji predstavljaju dragocjen fundus socioloških istraživanja u domaćim i međunarodnim, posebno europskim okvirima.

Istraživački projekti – teme

Svi realizirani istraživački projekti pod našim vodstvom, dostupni su javnosti. Stoga smo na raspolaganju svima onima koji su zainteresirani za razmjenu projektnih informacija, dobijenih empirijskih podataka i sl. Istraživački projekti čiji su pristupi bili sociološki, uglavnom su timski realizirani, a poneki istraživački projekti uspijevali su čak i interdisciplinarno tretirati istraživane fenomene. U suvremenom društvu danas istraživački projekti su naročito značajni, ne samo zbog razvitka sociološke znanosti, već naročito stoga što istraživački projekti efikasno mogu predviđati društveni razvoj.