Sudjelovanje splitskih sociologinja u projektu HIPERMAPIRANJE DIOKLECIJANOVE  PALAČE

Sudjelovanje splitskih sociologinja u projektu HIPERMAPIRANJE DIOKLECIJANOVE PALAČE

May 2, 2016  |  Novosti

Radionica u sklopu uspostavnog projekta HRZZ / IPU 7091

Dalmatia – a Destination of european Grand Tour in the 18th and the 19th century

www.grandtourdalmatia.org

HIPERMAPIRANJE DIOKLECIJANOVE PALAČE: GRAD U KNJIGAMA

Radionica studenata s Odsjeka za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, studenata arhitekture s Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije i studenata s Odsjeka za sociologiju Filozofskoga fakulteta, oba pri Sveučilištu u Splitu u organizaciji Instituta za povijest umjetnosti – Centra Cvito Fisković u Splitu: 26. – 29. travnja 2016.

Mentorski i organizacijski tim

prof. dr. sc. Cvijeta Pavlović (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), prof. dr. sc. Anči Leburić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu), Saša Begović, doc. (Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije = FGAG, Split; 3LHD, Zagreb), Damir Gamulin, di. di., dr. sc. Katrina O’Loughlin (University of Western Australia / ARC Centre of Excellence for the History of Emotions 1100-1800), Iva Raič Stojanović (IPU, Zagreb), Nelija Rudolfi (Društvo psihologa Split), dr. sc. Ana Šverko, doc. (IPU, FGAG, Split), Ivana Tadić (IPU, Split), Ivana Vlaić (FGAG, Split)

Opis radionice

Istraživanja i načini bilježenja prostora, kao i potraga za onim fizičkim i neopipljivim što prostor zadržava kroz vrijeme kao svoj identifikacijski kod te analiza povijesnih zapisa o prostoru, provode se u sklopu interdisciplinarnoga znanstvenog projekta Instituta za povijest umjetnosti “Dalmacija kao odredište europskog Grand Toura u 18. i 19. stoljeću”, pod pokroviteljstvom Hrvatske zaklade za znanost u periodu od 2014. do 2017. kroz interdisciplinarne radionice posvećene Dioklecijanovoj palači kao neupitnom fokusu onodobnih studijskih putovanja na hrvatskoj obali Jadrana.

Nakon interdisciplinarne studentske radionice pod nazivom (De)mapiranje Dioklecijanove palače. Istraživačke metode u razumijevanju doživljaja i značenja mjesta, održane u svibnju 2015. godine, na redu je radionica pod naslovom Hipermapiranje Dioklecijanove palače: grad u knjigama.

Dok su tijekom prve radionice studenti arhitekture i sociologije analizom crteža ustanovili ključne točke koje su onodobni putopisci odabrali kao definirajuće za Dioklecijanovu palaču i trajno ih zabilježili u svojim umjetničkim djelima, u ovogodišnjoj radionici težište je na tekstualnim opisima istih prostora.

Metodološko programiranje istraživačkih uloga studenata na ovoj radionici koncentrirat će se na primjenu sljedećih metoda, procedura i tehnika:

_sociološki instrumentarij za provođenje dubinskih intervjua (in-depth interviews) s prolaznicima, stanovnicima, turistima itd.,

_interdisciplinarno mapiranje s prikazima prostornih značenja Dioklecijanove palače dobivenih iz čitanja R. Adama i T. G. Jacksona,

_socio-arhitektonsko mapiranje detektiranog sloja dominantnih (emotivnih i sl.) doživljaja Palače u njenoj suvremenosti.

ŽENE i MEDIJI … tema u emisiji OSVRT na regionalnoj TV Jadran, novinarka i voditeljica ANA KROLO dana 23.12.2015., 21 h

December 24, 2015  |  Novosti

UTORKOM U GALERIJI – FAST FORWARD

December 14, 2015  |  Novosti

PROMOCIJA KATALOGA
Srijeda 16. prosinca 2015. u 20 sati
Galerija umjetnina
Ulica kralja Tomislava 15

U srijedu 16. prosinca 2015. u 20 sati u Galeriji umjetnina bit će predstavljen katalog Utorkom u Galeriji – Fast Forward : Volume IV. Na promociji će sudjelovati voditelji i sudionici projekta, a bit će predstavljeni i rezultati anketa koje su provedene među sudionicima projekta: umjetnicima, kustosima i publikom.

Ove godine projekt je koncepcijski osvježen. Suradničkoj platformi pridružile su se studentice sociologije Filozofskog fakulteta u Splitu. Cilj je bio alatima i metodama sociološke struke evaluirati projekt. Za tu svrhu priređeni su anketni upitnici za sudionike projekta: umjetnike, kustose i publiku. Vrlo zanimljive rezultate i njihovu analizu donosimo u katalogu izložbe. Poseban vid suradnje ostvaren je priključivanjem sociologa uobičajenom tandemu umjetnik-kustos u realizaciji pojedine izložbe. Time je svaka izložba popraćena tekstovima povjesničara umjetnosti i sociologa, što nam pruža rijetku prigodu da usporedimo disciplinarnu razliku u sagledavanju teksta (umjetničkog djela) i konteksta.

Izložbeni program pod nazivom Utorkom u Galeriji – Fast forward pokrenut je 2012. s ciljem poticanja suradnje među najmlađim akterima splitske umjetničke scene. Putem jednodnevnih izložbi javnosti se predstavljaju studenti i studentice završnih godina na Umjetničkoj akademiji u Splitu. Kustoske poslove, pomoć u koncipiranju i realizaciji izložaba preuzimaju studenti i studentice povijesti umjetnosti Filozofskog fakulteta u Splitu. U radu im mentorsku potporu daju njihovi profesori, a Galerija umjetnina im je na raspolaganje stavila prostorne, tehničke i stručne resurse. Studentima srodnih fakulteta pružena je prigoda da na konkretnom poslu surađuju i da se na praktičan način upoznaju s muzejsko-galerijskim radom. Iza naizgled neformalnog okvira Fast Forward-a stoji jasna poruka da je Galerija umjetnina i za današnju umjetničku mladost legitiman i prirodan prostor komunikacije. Bez novih i svježih ideja institucije se pretvaraju u nevažna i nepotrebna mjesta.

Autori koncepta i voditelji projekta
Božo Majstorović, Vedran Perkov

Koordinatorice projekta
Lana Beović, Tina Vukasović

Suradnici na projektu
Filozofski fakultet u Splitu
Ivana Čapeta Rakić
Anči Leburić
Ivana Meštrov
Dalibor Prančević
Umjetnička akademija u Splitu
Blaženka Perica
Viktor Popović

 

POSLJEDNJA IZLOŽBA U OVOM CIKLUSU_u suradnji sa splitskim sociologinjama

October 26, 2015  |  Novosti

U utorak, 27. listopada u 20 sati u Galeriji umjetnina u Splitu (ul kralja Tomislava 15, Split) otvorenjem izložbe Hrvoja Pelicarića završava ovogodišnji ciklus izložbi pod nazivom Utorkom u Galeriji – Fast Forward. Kustosica izložbe i autorica predgovora je studentica povijesti umjetnosti Petra Dajak. Suradnica na izložbi je studentica sociologije na Filozofskom fakultetu u Splitu Teuta Stipišić.

Nova metodološka studija

Nova metodološka studija

October 14, 2015  |  Novosti

Iz Predgovora:

Studija Istraživanja interneta objavljuje se kao četvrta (4.) knjiga u ediciji Metodološke teme, u biblioteci pod nazivom Metodološka biblioteka. Riječ je o još jednom djelu metodološkoga tipa i sadržaja, a koje je rezultat nastavnoga i studentskoga grupnoga rada na istaživačkom modulu diplomskoga studija sociologije u Splitu. Temeljni cilj toga modula zapravo je apsolviranje s različitih aspekata niza bitnih i relativno nerazvijenih analiza/ metoda/pristupa prvenstveno u okvirima niza različitih socioloških subdisciplina, kao i u raznim formatima sociologijskih znanja i na bogatoj lepezi metodoloških vještina sociologa i sociologinja. Stoga bi ovaj rad mogao dijelom nadoknaditi golemu „glad“ za metodološkom literaturom, čija bi sadržajna orijentiranost bila pretežno ili isključivo analitičke naravi. Naime, različite vrste analiza ili istraživačkih vrsta (tipova), koje smo do sada obuhvatili ovom edicijom, vjerojatno će korisno poslužiti svima onima koje načelno metodološka tematika zanima, ali i onima koji se žele dodatno usavršiti u vlastitoj metodološkoj pismenosti, te konačno onima koji su samo znatiželjni da sagledaju što je i kako je moguće i s kojim istraživačkim (analitičkim) alatima istražiti, pa u konačnici adekvatnije razumjeti, objasniti, odnosno adekvatnije spoznati istraživane aspekte društvenoga i društvenosti. Studija se sastoji od šest poglavlja, od kojih svako predstavlja zasebnu istraživačku i logičku cjelinu. Dok je prvo poglavlje teorijskoga sadržaja i naravi, ostalih pet su cjelovite i samostalno (grupno) obavljena istraživanja interneta. Stoga su ova posljednja poglavlja ovako strukturirana: uvodno su prezentirani analitički i metodološki aspekti istraživanja; slijedi teorijsko obrazloženje pristupa i dizajna, nakon kojega se interpretiraju dobijeni empirijski rezultati, pa slijedi popis relevantne i korištene literature, zatim iscrpna ilustracija metodološke arhive, a na kraju svakog poglavlja su tabelirani i grafički prikazani empirijski rezultati koji su prethodno bili interpretirani. Zahvaljujem se svim studentima i studenticama kao vrijednom suatorskom timu (diplomantima iz akademske godine 2010/2011.), bez čije marljivosti i kreativnosti ovu studiju ne bismo uspjeli pripremiti za tisak. U nizu napora, zadataka i stručnih poslova nesebično i entuzijastično je surađivala s nama tadašnja asistentica (danas već doktorica društvenih znanosti) Maja Dadić, kojoj se beskrajno zahvaljujemo i s ponosom ističemo našu suradnju kao dinamičnu, nimalo dosadnu, čak i naročito kreativnu, zapravo uzornu.

Prof. dr. sc. Anči Leburić

DOGAĐANJA UTORKOM U SPLITSKOJ GALERIJI UMJETNINA

September 25, 2015  |  Novosti

U utorak, 29. rujna u 20 sati u Galeriji umjetnina u Splitu otvorenjem izložbe studentice kiparstva na Umjetničkoj akademiji u Splitu, Nine Kamenjarin započinje drugi dio ovogodišnjeg ciklusa izložbi pod nazivom Utorkom u Galeriji – Fast Forward. Kustosica izložbe i autorica predgovora je studentica povijesti umjetnosti Vanda Franičević. Suradnica na izložbi je studentica sociologije na Filozofskom fakultetu u Splitu Antonija Bitunjac. U drugom turnusu od 29. rujna do 27. listopada javnosti će se predstaviti pet mladih umjetnika i povjesničara umjetnosti.

Što će se događati UTORKOM U GALERIJI / FAST FORWARD

Projekt je pokrenut 2012. prema konceptu muzejskog savjetnika Bože Majstorovića i akademskog slikara Vedrana Perkova. Riječ je o svojevrsnoj suradničkoj platformi osmišljenoj s ciljem poticanja suradnje među najmlađim akterima splitske umjetničke scene. Putem izložaba javnosti se predstavljaju studenti Umjetničke akademije u Splitu, dok kustoske poslove, pomoć u koncipiranju i realizaciji izložaba preuzimaju studenti povijesti umjetnosti Filozofskog fakulteta u Splitu. U radu imaju mentorsku potporu svojih profesora, a Galerija umjetnina im na raspolaganje stavlja prostorne, tehničke i stručne resurse. Tijekom protekle tri godine svoje je radove izložilo trideset mladih umjetnika, a u kustoskom poslu se okušalo isto toliko mladih povjesničara umjetnosti. Tiskana su i tri zajednička kataloga.

Ove godine projektu su se pridružili studenti Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Splitu pod mentorstvom prof. Anči Leburić. Oni će alatima i metodama sociološke struke evaluirati projekt. Za tu svrhu priređeni su anketni upitnici za sudionike projekta: umjetnike, kustose i publiku. Pored anketiranja i analiziranja dobivenih podataka budući će sociolozi sudjelovati u javnim diskusijama koje će se organizirati na kraju ljetnog i jesenskog ciklusa. Poseban vid suradnje planiran je kroz priključivanje sociologa uobičajenom tandemu umjetnik – kustos u realizaciji pojedine izložbe.

Posljednja izložba u ljetnom ciklusu!

June 29, 2015  |  Novosti

UTORKOM U GALERIJI – FAST FORWARD
Darko Škrobonja MIRO

Utorak, 30. lipnja 2015. u 20 sati

Galerija umjetnina, Ulica kralja Tomislava 15, Split

U utorak, 30. lipnja u 20 sati u Galeriji umjetnina u Splitu otvorenjem izložbe studenta medijske umjetnosti Darka Škrobonje završava ovogodišnji ljetni ciklus izložbi pod nazivom Utorkom u Galeriji – Fast Forward. Kustosica izložbe i autorica predgovora je apsolventica diplomskog studija hrvatskog jezika i književnosti i povijesti umjetnosti Ivana Vukušić. Suradnica na izložbi je studentica prve godine diplomskog studija sociologije na Filozofskom fakultetu u Splitu Christy Koor.

O mobbingu i onima koji ga sprovode

June 20, 2015  |  Novosti

Pročitajte ovdje

Izložba u Galeriji umjetnina utorkom

June 20, 2015  |  Novosti

UTORKOM U GALERIJI – FAST FORWARD
Darja Ikica

Utorak, 23. lipnja 2015. u 20 sati

Galerija umjetnina, Ulica kralja Tomislava 15, Split

U utorak, 23. lipnja u 20 sati u Galeriji umjetnina u Splitu otvorenjem izložbe Darje Ikice, studentice slikarstva na Umjetničkoj akademiji u Splitu, nastavlja se ovogodišnji ciklus izložbi pod nazivom Utorkom u Galeriji – Fast Forward. Kustosica izložbe i autorica predgovora je studentica prve godine diplomskog studija povijesti umjetnosti i anglistike na Filozofskom fakultetu u Splitu Dora Derado. Ove godine projektu su se pridružili studenti Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Splitu. Suradnica na izložbi je studentica druge godine preddiplomskog studija sociologije na Filozofskom fakultetu u Splitu Danijela Jonjić.

NOVA STUDENTSKA IZLOŽBA u splitskoj GALERIJI UMJETNINA

June 15, 2015  |  Novosti

UTORKOM U GALERIJI – FAST FORWARD
Zela Luša Sila teže

Utorak, 16. lipnja 2015. u 20 sati

Galerija umjetnina, Ulica kralja Tomislava 15, Split

U utorak, 16. lipnja u 20 sati u Galeriji umjetnina u Splitu otvorenjem izložbe studentice animacije Zele Luša nastavlja se ovogodišnji ciklus izložbi pod nazivom Utorkom u Galeriji – Fast Forward. Kustosica izložbe i autorica predgovora je studentica treće godine preddiplomskog studija povijesti umjetnosti i povijesti Dora Barbarić. Ove godine projektu su se pridružili studenti Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Splitu. Suradnica na izložbi je studentica druge godine preddiplomskog studija sociologije na Filozofskom fakultetu u Splitu Kristina Perišić.